Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Trường học đã nghỉ hè và Greg đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ, khi mà tất cả các kế hoạch bị hỏng, thì Greg sẽ làm gì cả một mùa hè?


Thể loại: Comedy, Family
Đạo diễn: David Bowers

Tin tức liên quan

Diễn viên

Devon Bostick

Rodrick Heffley

Steve Zahn

Frank Heffley

Peyton List

Holly Hills

Rachael Harris

Susan Heffley

Zachary Gordon

Greg Heffley

Karan Brar

Chirag Gupta

Robert Capron

Rowley Jefferson

Laine MacNeil

Patty Farrell

Connor Fielding

Manny Heffley