Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Trường học đã nghỉ hè và Greg đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ, khi mà tất cả các kế hoạch bị hỏng, thì Greg sẽ làm gì cả một mùa hè?

Khởi chiếu: 03/08/2012 tại Mỹ
Thể loại: Comedy, Family
Đạo diễn: David Bowers