Edward Scissorhands

Edward Scissorhands

Một nhà phát minh đang nghiên cứu và sáng tao... ông đã qua đời sau đó khi chưa kịp hoàn thành tác phẩm của mình. Con trai là người tay kéo quái dị dc 1 người phụ nữ mang a ra khỏi lâu đài u ám , và 1 cuộc sống mới như ám ảnh đối với anh...


Thể loại: Comedy, Romance, Drama, Family, Fantasy, Science Fiction
Đạo diễn: Tim Burton