eXistenZ

eXistenZ

Bộ phim nói về một tương lai u tối khi các games thủ kết nối với trò chơi qua một đường dây gắn thẳng vào tủy, thế giới games được biến hóa thành không gian 4D không khác gì thực tế.


Thể loại: Thriller, Horror, Science Fiction
Đạo diễn: David Cronenberg

Tin tức liên quan

Diễn viên

Jennifer Jason Leigh

Allegra Geller

Jude Law

Ted Pikul

Ian Holm

Kiri Vinokur

Don McKellar

Yevgeny Nourish

Oscar Hsu

Chinese Waiter

Christopher Eccleston

Seminar Leader

Robert A. Silverman

D'Arcy Nader

Kris Lemche

Noel Dichter

Vik Sahay

Male Assistant

Kirsten Johnson

Female Assistant

Balázs Koós

Male Volunteer

Stephanie Belding

Female Volunteer

Gerry Quigley

Trout Farm Worker

Xem thêm