Bài viết liên quan

Kế Hoạch Thoát Ế - Muốn thoát ế? Phải tử tế!

Tin điện ảnh · Phan Duy Văn ·

Bộ phim “Kế hoạch thoát ế” chỉ nhằm để chứng minh một điều: “Nếu bạn không hạnh phúc khi một mình, thì bạn cũng chẳng hạnh phúc khi có đôi có cặp.”