Fast & Furious 6

Fast & Furious 6

Đặc vụ Hobbs phải nhờ đến Dom và nhóm của anh giúp sức trong cuộc vây bắt 1 băng đảng do Owen Shaw cầm đầu. Đổi lại, Dom muốn một bản lý lịch "sạch sẽ" cho mọi người trong đội

Khởi chiếu: 24/05/2013 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Thriller
Đạo diễn: Justin Lin