Điệp Vụ XXXL

Fat Buddies

Khi hai chàng điệp viên mũm mĩm hành động!

Khởi chiếu: 23/11/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Action
Đạo diễn: Bao Bei Er
Nhà sản xuất: Abe Kwong, Peggy Lee Kam-Man