Bài viết liên quan

"Drax" Dave Bautista "hiện hình" trong Trận Bóng Kinh Hoàng

Tin điện ảnh · Maii ·

Dave Bautista sắp sửa trở lại trong Trận Bóng Kinh Hoàng.

Cộng đồng

Truong Tham 8

Hay . Phim hồi hộp, gay cấn, có ý nghĩa!