Hachi: A Dog's Tale

Hachi: A Dog's Tale

Nếu bạn nào có lòng yêu thương động vật thì không nên bỏ qua câu chuyện này, kể lại lịch sử 1 chú chó giống Akita có thật bên Nhật Bản với lòng trung thành tuyệt đối với chủ của mình cho đến hơi thở cuối cùng!


Thể loại: Drama, Family
Đạo diễn: Lasse Hallstrom
Nhà sản xuất: Richard Gere, Bill Johnson, Shin Torisawa

Diễn viên

Richard Gere

Parker Wilson

Joan Allen

Cate Wilson

Erick Avari

Jasjeet

Bates Wilder

Harry Pinow

Ellen Becker-Gray

Town Resident / Train Commuter (uncredited)

David Boston

Man Passing on the Sidewalk (uncredited)

Robert Capron

Student (uncredited)

Becki Dennis

Student (uncredited)

John Franchi

Commuter (uncredited)

Adam Masnyk

Awkward Reacting Boy (uncredited)

Roy Souza

Commuter #2 (uncredited)

Xem thêm