Heaven Is for Real

Heaven Is for Real

Bộ phim điện ảnh tâm lý dựa trên một câu chuyện có thực về cậu bé tên là Nebraska sau khi thoát chết qua giai đoạn vỡ ruột thừa. Trong thời gian chết lâm sàn cậu bé đã được tiếp xúc với một trải nghiệm vô cùng thú vị là được lên thiên đường và gặp chúa Jesu. Sau khi bình phục vài tháng Nebraska mới nói với cha mẹ mình những gì mình thấy nghe và tiếp xúc, ban đầu họ nghĩ rằng thằng bé chỉ nói luyên thuyên cho đến khi đề cập đến cái chết của người chị song sinh lúc còn trong bụng mình và người ông tên pub. Mọi thứ cậu bé nói đã hoàn toàn làm bố bị lôi cuốn và thuyết phục....


Thể loại: Drama
Đạo diễn: Randall Wallace

Diễn viên

Greg Kinnear

Todd Burpo

Kelly Reilly

Sonja Burpo

Jon Ted Wynne

Mr. Jackson

Jacob Vargas

Michael

Lane Styles

Cassie

Darren Felbel

Mr. Parker

Darcy Fehr

Lee Watson

Ali Tataryn

Arch Angel #2