Bài viết liên quan

Honest Candidate - Khi Bà Hoàng Nói Dối dính lời nguyền nói thật

Tin điện ảnh · Moveek ·

Bà Hoàng Nói Dối xoay quanh câu chuyện của nữ nghị sĩ Joo Sang Sook với khả năng “nói dối thành thần”.