I, Frankenstein

I, Frankenstein

Phim là câu chuyện về Frankenstein - kẻ bị kẹt giữa cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ của 2 gia tộc bất tử.

Khởi chiếu: 24/01/2014 tại Việt Nam
Thể loại: Horror