Biệt Đội Cảm Tử

Suicide Squad

05/08/2016

Actor

Kẻ Hủy Diệt: Thời Đại Genisys

Terminator Genisys

26/06/2015

Actor

Những Kẻ Nổi Loạn

Insurgent

20/03/2015

Actor

Không Khuất Phục

Unbroken

06/02/2015

Actor

Dị Biệt

Divergent

21/03/2014

Actor

I, Frankenstein

I, Frankenstein

24/01/2014

Actor

Jack Reacher: Phát Súng Cuối Cùng

Jack Reacher

28/12/2012

Actor