Những Kẻ Nổi Loạn

Insurgent

Nhưng mối đe dọa ngấm ngầm trong một hệ thống xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều bất ổn vẫn luôn tồn tại, và để đủ sức mạnh đương đâu với nó, Tris phải tiếp tục chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân trong chính những giấc mơ của mình. Tris mang những phẩm chất của cả 2 phân khu là Dauntless (Dũng cảm) và Abnegation (Vị Tha - Vô Ngã) như Tris, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với sự mất mát của những người thân yêu nhất.

Khởi chiếu: 20/03/2015 tại Việt Nam
Thể loại: Romance, Action, Science Fiction
Đạo diễn: Robert Schwentke

Tin tức liên quan

Đánh giá của cộng đồng

Không bằng phần đầu. Kết thúc có phần dễ dãi. Nhưng nói chung thì vẫn xem được.

Xem thêm tất cả các đánh giá khác