Diệp Vấn

Ip Man

Bối cảnh film diễn ra tại tỉnh Phật Sơn tại Trung Hoa, những năm đầu thế kỷ 20 khi Trung Hoa bị đế Quốc Nhật xâm chiếm! "Ip Man" đã cùng đồng bào của mình chống lại những thế lực võ thuật của Nhật Bản gìn giữ đc sự tôn nghiêm của người Trung Hoa.


Thể loại: Action, Drama, History
Đạo diễn: Wilson Yip
Nhà sản xuất: Raymond Wong

Diễn viên

Donnie Yen

Ip Man

Simon Yam

Chow Ching-Chuen

Xing Yu

Master Zealot Lin

Wong Yau-Nam

Shao Dan Yuan

Lynn Hung

Cheung Wing-Sing

Fan Siu-Wong

Jin Shan Zhao / Kam Shan-Chau

Gordon Lam Ka-Tung

Captain Lei Chiu

Chen Zhi-Hui

Master Liao

Tenma Shibuya

Colonel Sato

Li Qi-Long

Green Dragon / Master Li

Li Ze

Yip Zhun

Calvin Cheng

Zhou Guang Yao

Xem thêm