Bài viết liên quan

Cậu Vàng, Kiều, Kiều@ - Kịch bản và cú sẩy chân sáng tạo

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Kiều là thất bại mới nhất của phim chuyển thể Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây.

Cộng đồng

Revivew 1

Phim dở, xem nhức đầu , hiệu ứng chẳng phù hợp, nội dung chẳng liên quan. Quá thất vọng !!!