Bài viết liên quan

Kingdom of Heaven và những câu thoại đáng suy ngẫm

Tin tức · VLynd ·

Kingdom of Heaven có những câu thoại đáng suy ngẫm về lòng dạ con người, tôn giáo và chính trị.