Lord of War

Drama, Thriller, Crime - 2h2'
Khởi chiếu: 16/09/2005 tại Mỹ
IMDb: 7.6 (257,965 lượt)

Yuri Orlov is a globetrotting arms dealer. Through some of the deadliest war zones, Yuri struggles to stay one step ahead of a relentless Interpol agent, his business rivals, even some of his customers who include many of the world's most notorious dictators. Finally, Yuri must also face his own conscience.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá