Trò Chơi Giết Người

Good Kill

22/05/2015

Director, Writer

Vật Chủ

The Host

19/04/2013

Director, Writer

Thời Khắc Sinh Tử

In Time

18/11/2011

Director, Writer

Công Nghệ Gen

Gattaca

TBA

Director, Writer

Lord of War

Lord of War

TBA

Director, Writer