Mad Max 2: The Road Warrior

Mad Max 2: The Road Warrior

Chưa có thông tin


Thể loại: Action, Adventure, Thriller, Science Fiction
Đạo diễn: George Miller

Tin tức liên quan

15 phim tiếp theo nhưng lại hay hơn phần đầu

15 phim tiếp theo nhưng lại hay hơn phần đầu

Leex / 1 năm trước

Ngày nay, hẳn ai cũng biết rằng đa số các bộ phim đều không hề dựa trên một ý tưởng gốc của bất cứ nhà viết kịch bản nào mà chỉ “dựa trên” và “ăn theo”.

Diễn viên

Mel Gibson

Max Rockatansky

Bruce Spence

The Gyro Captain

Michael Preston

Pappagallo (as Mike Preston)

Max Phipps

The Toadie

Kjell Nilsson

The Humungus

Emil Minty

The Feral Kid

Virginia Hey

Warrior Woman

Arkie Whiteley

The Captain's Girl

Syd Heylen

Curmudgeon

Moira Claux

Big Rebecca

David Slingsby

Quiet Man

Kristoffer Greaves

Mechanic's Assistant

Max Fairchild

Broken Victim

Tyler Coppin

Defiant Victim

Xem thêm