Bài viết liên quan

Hàng loạt "hàng nóng" được Disney lên lịch chiếu

Tin điện ảnh · HeisenbergPhu ·

Một trong số đó bao gồm cả phần tiếp theo của huyền thoại Indiana Jones!