Pháp Sư Côn Đồ

Man on the Edge

Nhiệm vụ giải thoát cho các linh hồn không hề đơn giản và chiếc mặt nạ che giấu thân phận pháp sư đang có nguy cơ bại lộ...

Khởi chiếu: 05/04/2013 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Romance

Moveek Review