Monster House

Monster House

Monster House theo chân ba bạn trẻ can đảm quyết tâm giải cứu những người hàng xóm khỏi một căn nhà mà các bạn ấy tin rằng bị ma ám và có "tiếng tăm" là chuyên ăn thịt những người tò mò đến quá gần.


Thể loại: Comedy, Adventure, Mystery, Animation, Family, Fantasy, Science Fiction
Đạo diễn: Gil Kenan

Tin tức liên quan

Diễn viên

Steve Buscemi

Nebbercracker (voice)

Catherine O'Hara

Mom (voice)

Fred Willard

Dad (voice)

Woody Schultz

Paramedic #1 (voice)

Ian McConnel

Paramedic #2 (voice)

Maggie Gyllenhaal

Zee (voice)

Jason Lee

Bones (voice)

Kevin James

Officer Landers (voice)

Nick Cannon

Officer Lister (voice)

Jon Heder

Reginald 'Skull' Skulinski (voice)

Kathleen Turner

Constance (voice)

Erik Walker

Bully #1 (voice)

Matthew Fahey

Bully #2 (voice)

Xem thêm