Nước 2013

2030

Nước lấy bối cảnh vào năm 2020 khi mực nước biển dâng cao, miền Nam Việt Nam bị mất 50% đất trồng trọt trong vòng 10 năm. Con người phải sống quây quần trong một môi trường khắc nghiệt - trên các bè giữa mênh mông trời và nước.


Thể loại: Romance, Drama, Mystery
Đạo diễn: Nguyễn Võ Nghiêm Minh

Tin tức liên quan