Pulp Fiction

Pulp Fiction

Pulp fiction là một bộ phim tiêu biểu cho phong cách của Quentin Tarantino: nhiều bạo lực, xem qua có vẻ đơn giản nhưng thực ra phải xem đi xem lại vài lần có lẽ mới hiểu được ý nghĩa của nó. Không chỉ tiêu biểu về phong cách làm phim mà Pulp fiction còn tiêu biểu về góc máy, hình ảnh và âm nhạc trong phim. Nếu đã từng xem qua một vài phim của Quentin Tarantino, bạn sẽ thấy các góc máy trong phim tả thực, hình ảnh không chau chuốt nhiều. Những cảnh bạo lực: bắn giết, máu me…đều rất thực và không hề dùng kĩ xảo để làm giảm bớt (cũng tương tự như các cảnh chiến đấu trong Kill Bill sau này). Bên cạnh đó các cảnh dùng ma túy (tiêm chích, hít) trong Pulp fiction cũng được quay cận cảnh. Nước phim cũng có vẻ cũ kĩ chứ không bóng bẩy, mịn và sắc nét như nhiều phim khác.


Thể loại: Thriller, Crime
Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên

John Travolta

Vincent Vega

Delete 3251808

Jules Winfield

Uma Thurman

Mia Wallace

Tim Roth

Pumpkin

Amanda Plummer

Honey Bunny

Ving Rhames

Marsellus Wallace

Christopher Walken

Captain Koons

Bruce Willis

Butch Coolidge

Angela Jones

Esmarelda Villalobos

Phil LaMarr

Marvin

Robert Ruth

Sportscaster #1 - Coffee Shop

Quentin Tarantino

Jimmie Dimmick

Steve Buscemi

Buddy Holly

Laura Lovelace

Waitress

Susan Griffiths

Marilyn Monroe

Eric Clark

James Dean

Joseph Pilato

Dean Martin

Brenda Hillhouse

Mrs. Coolidge - Butch's Mother

Chandler Lindauer

Young Butch

Michael Gilden

Page for Phillip Morris

Alexis Arquette

Man No. 4

Carl Allen

Dead Floyd Wilson

Don Blakely

Wilson's Trainer

Sy Sher

Klondike

Lorelei Leslie

Mamie van Doren

Gary Shorelle

Ricky Nelson

Brad Blumenthal

Jerry Lewis (as Brad Parker)

Rich Turner

Sportscaster #2

Venessia Valentino

Pedestrian / Bonnie Dimmick

Lawrence Bender

Long Hair Yuppy Scum

Linda Kaye

Shot Woman

Kathy Griffin

Hit-and-run Witness

Karen Maruyama

Gawker #1

Xem thêm