Bài viết liên quan

Wild Tales – Chiếc hộp chocolate của những con thú bậc cao

Đánh giá · FuriousFish ·

Cuộc sống như một hộp chocolate, và bạn không bao giờ biết bạn sẽ nhận được điều gì. Đúng vậy. Bạn không bao giờ biết được những chuyện sắp tới với bạn sẽ như thế nào, cho đến một ngày nó thực sự xảy ra.