Bài viết liên quan

Hướng đi kế tiếp và kế hoạch tạo dựng vũ trụ điện ảnh riêng của Sony sau Venom

Phim Siêu Anh Hùng · Tin tức · Web ·

Phần phim Venom sắp ra mắt vào tháng 10 này được Sony dự tính sẽ là trụ cột đầu tiên xây dựng vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của riêng hãng.