Sleepy Hollow

Sleepy Hollow

Ichabod Crane là một nhà đầu tư ở New York được giao điều tra các vụ án mạng xảy ra liên tục tại một thung lũng hẻo lánh nọ mà các nạn nhân đều bị chặt đầu đem đi mất.


Thể loại: Mystery, Thriller, Fantasy, Horror, Science Fiction
Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên

Johnny Depp

Ichabod Crane

Ian McDiarmid

Dr. Lancaster

Casper Van Dien

Brom Van Brunt

Michael Gough

Notar Hardenbrook

Christopher Walken

Hessian Horseman

Lisa Marie

Lady Crane

Christopher Lee

Burgomaster

Michael Gambon

Baltus Van Tassel

Jeffrey Jones

Reverend Steenwyck

Richard Griffiths

Bürgermeister Phillipse

Christina Ricci

Katrina Van Tassel

Martin Landau

Peter Van Garrett

Xem thêm