Bài viết liên quan

Some Like It Hot - Nguồn cảm hứng bất tận

Tin điện ảnh · BaVu ·

Là tóm tắt của cả một vùng trời hư cấu của điện ảnh Mỹ từ thuở sơ khai đến tận năm 1960 và vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những phim ngày nay.