Bài viết liên quan

[REVIEW] Spiderhead (Netflix) - Coi vì mặt tiền của Chris, buồn ngủ vì plot của phim!

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Nếu không vì mặt tiền của Chris Hemsworth, chắc Spiderhead đã bị ăn "tua"!