Đánh giá của cộng đồng

vuphuong · 5

Bộ phim không mang lại cảm xúc như phần 1. Tệ tương đương phần 2.