The Cabin in the Woods

The Cabin in the Woods

Một đám bạn đi nghỉ, họ tìm đến một căn nhà gỗ trong rừng sâu và nỗi ám ảnh bắt đầu.


Thể loại: Thriller, Horror
Đạo diễn: Drew Goddard

Moveek Review

Review: The Cabin in the Woods

Review: The Cabin in the Woods

Topman / 3 năm trước

Diễn viên

Richard Jenkins

Richard Sitterson

Bradley Whitford

Steve Hadley

Jesse Williams

Holden McCrea

Chris Hemsworth

Curt Vaughn

Fran Kranz

Marty Mikalski

Brian J. White

Daniel Truman

Amy Acker

Wendy Lin

Anna Hutchison

Jules Louden

Jodelle Ferland

Patience Buckner

Sigourney Weaver

The Director

Tim De Zarn

Mordecai

Terry Notary

The Clown

Xem thêm