Thảm Hoạ Sóng Thần

The Impossible

Dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình trong hành trình tìm lại nhau sau thảm hoạ sóng thần năm 2004

Khởi chiếu: 04/01/2013 tại Việt Nam
Thể loại: Drama, Thriller, History, Disaster
Đạo diễn: Juan Antonio Bayona