Rio Cinemas Quảng Bình

Tầng 4, Siêu thị Thái Hậu, 353 Quang Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

Dự kiến mở lại vào cuối năm 2019.