Đánh giá của Ngô Khánh Linh

Ngô Khánh Linh 10

Đối với điện ảnh VN thì bộ phim này nhìn chung khá tốt về mọi mặt, trừ việc biên tập nhạc và góc quay. Vẫn cho 10 ủng hộ.