Đánh giá của Hồng Thi Bùi

Hồng Thi Bùi 10

Một bộ phim rất đáng xem cho mọi lứa tuổi. Không cầu kì, lại còn rất thực. 10 điểm trọn luôn