Đánh giá của Katy Pham

Katy Pham 10

Cười té ghế với phim này , Thu Trang va Tuấn siêu lầy .