Đánh giá của Châu Kim Oanh

Châu Kim Oanh 10

Rất hay... vui nhộn... cảnh hành động đẹp mắt... kết thúc nhân văn.