Đánh giá của Minh Hiếu

Minh Hiếu 10

Đã lâu rồi k coi 1 bộ phim mà cười ngả nghiêng như vậy. Nội dung k mới nhưng tình huống gây cười thì có lẽ Hollywood cũng phải chào thua. Điều tiếc nối duy nhất là k rủ đám bạn cùng coi để cùng nhau té ghế thôi. 10 điểm ??