Đánh giá của Docus Minami Nhu

Docus Minami Nhu 1

Nam Em chỉ mỗi hát hay, đóng phim hay chơi game show nhạt lém nun, chán coi cai cô này lém. tát cả diễn viên còn lại cực kì iu.