Đánh giá của Quách Gia

Quách Gia 3

Thấy có trường giang không muốn đi lắm mà bà chị bắt dẫn bả đi nên thôi, nhắm mắt xuôi tya TT.TT Đúng như dự đoán, phim dưới mức TB, Giang diễn lố, ko ra gì, may có bà Thu Trang vs ông Tuấn gỡ gạc được phần nào, kịch bản thiếu khoa học, ko chặt chẽ, quay còn nhiều sạn.