Đánh giá của Dũng Hà

Dũng Hà 8

Phim nói về tình anh em khá hay và cảm động. Kết thúc hơi buồn