Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Nội dung hấp dẫn, lôi cuốn.
Không có căn bệnh, người ta sẽ tạo ra 1 căn bệnh...để tạo ra 1 hoặc nhiều phương thuốc. Nhưng có khi phương thuốc đó không phải là cái mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay. Chúng ta có lẽ đang sống trong chính giấc mộng đời mình.