Đánh giá của Hiền Trịnh

Hiền Trịnh 10

Xuất sắc! Lâu rồi mới thực sự được xem bộ phim kinh dị hay