Đánh giá của 120605035715359

120605035715359 10

Lâu lắm rồi mới xem 1 bộ phim tuyệt vời như vậy, tuyệt vời cả về phần nghe lẫn nhìn và cảm xúc. Hãy đến, xem phim và cảm nhận. Đừng đọc những nhận xét như thể họ là 1 chuyên gia bình phẩm nhưng thực tế, Rốt cuộc bạn đi xem phim để có 1 cảm xúc tuyệt vời hay tới đó chỉ để tìm lỗi và bình phẩm?