Đánh giá của Vemi

Vemi 10

Phim trên cả tuyệt vời . Nhạc hay diễn diên đẹp . Tất cả đều hợp vai và nhất là thân đèn . Cả rạp phim mình lúc đó cười ko nghỉ vs phim . Đây là 1 bộ phim mà mình nhất định sẽ đi coi lại lần 2