Đánh giá của Quang Thien

Quang Thien 10

phim hay, rất đáng xem. Hợp lý mọi thứ và điểm sáng cho bước tiến tiếp theo của điện ảnh nước Hàn