Đánh giá của Mei Yu Ruan

Mei Yu Ruan 9

-Rất hay và ý nghĩa (tốn rất nhiều nước mắt ^^) Nên xem!
-Và nên có phần 2, nếu có nhất định sẽ xem:)