Đánh giá của VLynd

VLynd 9

Phim hay và cảm động quá, việc phán xét không thể chỉ dựa vào 1 góc nhìn mà nên cân nhắc hết những khía cạnh khác. Nhiều tình tiết về tình cảm gia đình, tình người thật sự cảm động đến rơi nước mắt.