Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

Phim cũng ổn, sống động mấy đoạn bạo lực. Chỉ là có nhiều tình tiết chỉ thuật qua thoại bị rối rối quá, trong khoảng thời gian ngắn của khán giả khó mà nắm hết ý.