Đánh giá của phuongngo2809

phuongngo2809 9

Bo phim đi sâu về vấn đề ngôn ngữ nhằm khai thác vấn đề cách con người đối mặt với người ngoài hành tinh, nhằm làm nổi bật cách con người sẽ thích nghi với sự thay đổi trên Trái Đất . Phim hay rất đáng coi